6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบ่งเขตพื้นที่ตามสถานที่ตั้งได้ 6 พื้นที่ 1 สถาบัน ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ << กดคลิก หรือโทร 053 921444

 มทร.ล้านนา ตาก << กดคลิก หรือโท 055 515900

 มทร.ล้านนา เชียงราย << กดคลิก หรือโทร 053 723971

 มทร.ล้านนา ลำปาง << กดคลิก หรือโทร 054 342547

 มทร.ล้านนา น่าน << กดคลิก หรือโทร 054 710259

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก << กดคลิก หรือโทร 055 298437 - 40

 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร << กดคลิก หรือโทร 054 342553