โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม | งานรับนักศึกษาใหม่

กิจกรรมตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม


กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม
ผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบการสมัคร ที่คาดว่าจะชำระเงินค่าเทอม หรือ ได้ชำระเงินค่าเทอมแล้ว  
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม เช่น เรียนปรับพื้นฐาน รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย อบรมการลงทะเบียน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา เป็นต้น ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ ที่ตนเองสอบผ่าน (ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีกำหนดการที่ไม่ตรงกัน)

 


ติดตามกำหนดการโดยแบ่งตาม มทร.ล้านนา พื้นที่(จังหวัด) ที่ท่านสอบผ่านเป็นนักศึกษาได้ตามลิงค์ด้านล่าง

     

 

หมายเหตุ 
บางพื้นที่(บางจังหวัด) อาจยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรม ของปีการศึกษาใหม่ อาจยังเป็นข้อมูลเก่าของปีการศึกษาเดิมที่ผ่านมา ท่านสามารถโทร.สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ย่อยของแต่ละพื้นที่ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา