โลโก้เว็บไซต์ รอบการสมัคร | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบการสมัคร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี
การสมัครมีกีรอบ ??
แต่ละรอบ แข่งขันด้วยอะไร ??


ปีการศึกษา 2567

 


1. รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567
สมัครออนไลน์ และ ส่ง Portfolio แบบออนไลน์
ใช้คะแนน Portfolio ในการคัดเลือก
เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 กดคลิกที่นี่ 
 


2. รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567
สมัครออนไลน์ และ สอบตรง (สอบข้อสอบของมหาวิทาลัย สอบที่มหาวิทยาลัย)
ใช้คะแนนรวม การสอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือก
เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 67 กดคลิกที่นี่ 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา