โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 : Portfolio และ GPA 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 1 : Portfolio และ GPA 2567


 


รอบ 1 : Portfolio 2567
กรุณาอ่านประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 ก่อนสมัคร และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 


 ดูข้อมูลเก่า รอบ 1 ของ ปีการศึกษา 2566 กดคลิกที่นี่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา