โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 : Portfolio 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 1 : Portfolio 2567


กรุณาอ่าน ประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 (เมนู R1-01) ก่อนสมัคร
และถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ สมัคร 1 : แต่ได้สิทธิ์ประกาศผลการคัดเลือกได้สูงสุดถึง 3 ครั้ง

สมัคร 1 : แต่ได้สิทธิ์ประกาศผลการคัดเลือกได้สูงสุดถึง 3 ครั้ง

 


เลือกรอบการสมัคร


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา