โลโก้เว็บไซต์ อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม | งานรับนักศึกษาใหม่

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม


อัตราค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา 2566 กดคลิกที่นี่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา