โลโก้เว็บไซต์ จะสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร | งานรับนักศึกษาใหม่

จะสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร


จะสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร ???

    1. ต้องทราบก่อนว่า มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใดบ้าง  แต่ละหลักสูตรเปิดเรียนที่ มทร.ล้านนา จังหวัดไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ ??

      กดคลิก

 

    2. ต้องทราบว่า แต่ละหลักสูตร นั้นต้องจบอะไรมาจึงจะสมัครเรียนได้ (ใช้วุฒิอะไรสมัคร)  ??

       กดคลิก

 

   4. และ ต้องทราบก่อนว่า 
       หลักสูตรที่เราจะสมัครเรียน เขาเปิดรับในรอบการสมัครรอบไหนบ้าง ??
       แต่ละรอบการสมัคร แข่งขันกันด้วยอะไร ??
       แต่ละรอบการสมัคร เริ่มเปิดรับสมัครวันไหน ??

      กดคลิก

   

    แล้วจึงพิจารณาเลือกสมัคร ในรอบการสมัคร ในหลักสูตรที่เราประสงค์จะเรียนต่อ ที่ตรงกับตัวเรา 
    และ เลือก เข้าเว็บไซต์ ของรอบนั้นๆ

      กดคลิก

 

 


    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา