โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2.1 ปีการศึกษา 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 2.1 ปีการศึกษา 2567กรุณาอ่าน ประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 (เมนู R2.1-01) ก่อนสมัคร
และถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 

 

 


รายละเอียดเบื้องต้น


เลือกรอบการสมัคร

     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา