โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 : สอบตรง 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 2 : สอบตรง 2567


กรุณาอ่าน ประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 (เมนู R2-01) ก่อนสมัคร
และถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 


รายละเอียดเบื่องต้น 


กรณีสอบ รอบ 2 ไม่ผ่าน สามารถสมัคร รอบ 2.1 และ 2.2 ฟรี!!

หมายเหตุ : รอบ 2.1 และ 2.2 เฉพาะผู้สมัครรอบ 2 ที่ระบบออกเลขที่นั่งสอบ และ สอบไม่ผ่าน เท่านั้น

 


เลือกรอบการสมัคร

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา