โลโก้เว็บไซต์ รอบ 2 : สอบตรง 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 2 : สอบตรง 2567


 

เว็บไซต์อยู่ระหว่างปรับปรุง จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป ที่นี่

 


รายละเอียดเบื่องต้น 


 


  ดูข้อมูลเก่า รอบ 2 ของ ปีการศึกษา 2566 กดคลิกที่นี่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา