โลโก้เว็บไซต์ ระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท) | งานรับนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท)


ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก


รอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

      2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครโทร.053 921444 ต่อ 1236
      2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สมัครโทร.053 921444 ต่อ 2122 หรือ 099 7598709 

      จะประกาศฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่

      ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าเทอม และ ชำระเงินค่าเทอม ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 

      5.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กดคลิกที่นี่ (เริ่ม วันที่ 1 พ.ย.66)
      5.2 แจ้งรหัสนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กดคลิกที่นี่
 (เริ่ม วันที่ 4 พ.ย.66)

 


รอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
เริ่มเปิดรับสมัคร 15 ม.ค. 67 ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆนี้

 

 


รอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2567
ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร

 

 

 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา