6.สำหรับผู้ดูแลระบบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 1- 30 เม.ย 64 ที่นี่

  

   

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา