6.สำหรับผู้ดูแลระบบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับสมัคร 1 - 31 มกราคม 2561

1.ดูสรุปจำนวนผู้สมัคร  กดคลิกที่นี่

2.ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  กดคลิกที่นี่

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา