2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 15 เม.ย - 15 พ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครเรียน กดคลิก

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา