2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

1.กำหนด GPAX และ

2.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

รอบ 1 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61 ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา