6.สำหรับผู้ดูแลระบบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การรับนศ.เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560

 

เริ่มเปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2560  กดคลิกที่นี่

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา