6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

 .........................................................................................................................

สมัครเรียน

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กำหนด GPAX และ ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ1 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จว.

กำหนด GPAX

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ม.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ2 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา 

ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส.

คะแนนสอบข้อเขียน 70% , คะแนน V-net 30%

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ3 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม

(พร้อมกันทั่วประเทศ)

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา ระดับ ม.6

ที่มีคะแนนสอบ O-net GAT PAT

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 13 พ.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ4 กดคลิกที่นี่ 

.........................................................................................................................

รอบ 5

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 พ.ค. 2561 เท่านั้น

โดยให้โทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ 
งานรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1. ตาก 055 515900 ต่อ 300
2. เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113
3. ลำปาง 054 342547 ต่อ 211
4. น่าน 054 710259 ต่อ 7253
5. พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102
6. เชียงใหม่ แบ่งเป็น
6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 053 921444 ต่อ 2603
6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053 921444 ต่อ 1236
6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083 5820788
6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 053 266518 ต่อ 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -