6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

 .........................................................................................................................

สมัครเรียน

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กำหนด GPAX และ ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ1 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จว.

กำหนด GPAX

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ม.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ2 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา 

ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส.

คะแนนสอบข้อเขียน 70% , คะแนน V-net 30%

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ3 กดคลิกที่นี่

 .........................................................................................................................

รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม

(พร้อมกันทั่วประเทศ)

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา ระดับ ม.6

ที่มีคะแนนสอบ O-net GAT PAT

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 13 พ.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ4 กดคลิกที่นี่ 

.........................................................................................................................

รอบ 5

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 พ.ค. 2561 เท่านั้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -