เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.หลักสูตร / แผนรับ / ค่าเทอม
 4.จำนวนนักศึกษารอบ 1 : TCAS 1
 5.คุณสมบัติ / วุฒิการศึกษาเดิม
  5.1 คุณสมบัติ / เกณฑ์คัดเลือก
  5.2 วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร
 6.ตารางสอบ
 7.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 8.การสอบข้อเขียน / การสอบสัมภาษณ์
 9.ขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์
 10.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง(ยกเลิก)
 12.กรอกใบสมัครออนไลน์
 13.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร ณ ขณะนี้
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 17.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 19.แผนที่(สนามสอบ/สถานที่เรียน)
 20.การรับนักศึกษาพิการ
 21.ผู้สมัคร Upload ปพ.1 / รบ.
 22.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 23.ประกาศผล รอบ 2
 24.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 25.PageFB ถาม-ตอบ ปัญหา
 26.โครงการพิเศษ เรียนฟรี!!!
 27.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 28.ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/64
 29.ตารางค่าบำรุงการศึกษา 1/64
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0013501]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา รอบ2 : โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2564

******************************************************

ประกาศ ด่วน!!!

new

new

new

- ขยายเวลา กรอกใบสมัครออนไลน์ ด่วน !!
ได้ถึง วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น.
เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครในวันที่ 1-31 มี.ค. 64 เท่านั้น
กรณีเข้ากรอกไม่ได้ให้โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หากพ้นกำหนด ดังกล่าว แล้วยังไม่ได้เข้ากรอก หรือ
ระบบยังไม่ได้ออกเลขที่นั่งสอบให้
ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครทุกรณี
(พิมพ์ใบยืนยันการสมัครที่มีเลขที่นั่งสอบไว้เป็นหลักฐาน)

- ในการสมัคร หากตรวจพบว่า
"ผู้สมัครมีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง"
มหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะ
และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย
ตามวันเวลาที่สมัครและเวลาที่ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบให้
ทุกกรณี

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

1.กรุณาศึกษาเมนูรายละเอียดการสมัครก่อนสมัคร

2.เปิดรับสมัครออนไลน์ 15-31 มี.ค. 64

3.การสมัครออนไลน์ ต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน
แล้วรอ 3 วันจึงจะกรอกใบสมัครได้

4.ดูขั้นตอนการสมัครออนไลน์ กดคลิก

5.ในการสมัคร หากตรวจพบว่า
"ผู้สมัครมีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง"
มหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะ
และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย
ตามวันเวลาที่สมัครและเวลาที่ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบให้
ทุกกรณี

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

new

new

new

-------------------------------------------------------------------------------------FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ
เพิ่มเบอร์พิเศษ 064-9617283

******************************************************