ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

รอบ 2 : TCAS 2 และ รอบ 2.1 (ประกาศรวมกัน)
ปีการศึกษา 2562


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง ประกาศฯ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

new 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ และ กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 2.ตารางค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าอื่นๆ (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 3.โอกาศพิเศษสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน แต่มีความประสงค์จะเรียน ที่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

new 4.กำหนดการที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ (ของเฉพาะผู้เข้าสอบที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่) (รูปแบบ PDF ไฟล์)

จำนวนรายชื่อที่ประกาศในครั้งนี้ ไม่รวมจำนวน นศ.รอบ 1 ที่ประกาศผลสอบไปแล้ว ดูจำนวน นศ.รอบ 1คลิกที่นี่

เลือกค้นหารายชื่อ ได้ 2 วิธี
1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำที่ใส่จาก
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0020022]