ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลผ่านสอบสัมภาษณ์)

รอบ 2 : TCAS 2
ปีการศึกษา 2563ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (ประกาศฯ PDF ไฟล์)

 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป