ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2564

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง ประกาศฯ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

new 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ และ กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 2.ตารางค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าอื่นๆ (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 3.กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หรือ เอกสาร P02 กิจกรรมหลัง(รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 4.กำหนดการตัดชุดนักศึกษา ของระดับปวช.(ม.3 เรียนต่อ ปวช.) (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new 5.โอกาศพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกหลักสูตร รอบ 2.1 (รูปแบบ PDF ไฟล์)

จำนวนรายชื่อที่ประกาศในครั้งนี้ ไม่รวมจำนวนนักศึกษารอบ TCAS 1 ที่ประกาศผลสอบไปแล้ว ดูจำนวนนศ. TCAS 1 คลิกที่นี่

เลือกค้นหารายชื่อ ได้ 2 วิธี
1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำที่ใส่จาก
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0001299]


new