ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) ออนไลน์

รอบ 2 : TCAS 2 โคควตาและยื่นคะแนน ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
new 1.คำอธิบาย และ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ / กำหนดการชำระเงินค่าเทอม (ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โปรดอ่าน)new
new 2.ตารางค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าอื่นๆ (รูปแบบ PDF ไฟล์)new
new 3.กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ชำระเงินค่าเทอมแล้วต้องทำอะไรต่อ??) หรือ เอกสาร P02 (รูปแบบ PDF ไฟล์)new
new 4.กำหนดการตัดชุดนักศึกษา เฉพาะระดับปวช.(ม.3 เรียนต่อ ปวช.ดอยสะเก็ด) (รูปแบบ PDF ไฟล์)new
new 5.โอกาศพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกหลักสูตร รอบ 2.1 new


ข้อปฏิบัติ : ให้เลือกค้นหาตามวิธีการของข้อ หรือ หรือ วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก
วิธีที่ เลือกค้นหาตามคำค้น วิธีที่ เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
วิธีที่ ดูตามประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย (PDFไฟล์สแกน)
**กดคลิกเพื่อเลือกสังกัดของหลักสูตรที่ท่านสมัครเรียน**
new 3.1 สมัครเรียนที่ ตาก
new 3.2 สมัครเรียนที่ เชียงราย
new 3.3 สมัครเรียนที่ ลำปาง
new 3.4 สมัครเรียนที่ น่าน
new 3.5 สมัครเรียนที่ พิษณุโลก

               3.6 สมัครเรียนที่ เชียงใหม่ แบ่งตามคณะดังนี้
       new 3.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       new 3.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
       new 3.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       new 3.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0006365]


งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ โทร.064 9617283 ในวันและเวลาทำการปกติ