| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562





new
กรอกใบสมัครออนไลน์
สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------
1.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(Citizen ID)

-------------------------------------------------------------------------- 
2.เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงินค่าสมัคร
"วันที่ชำระเงินค่าสมัคร"
เลือกวันที่ชำระเงินค่าสมัครผิดจะไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้
*** ขออภัยเป็นอย่างสูง !!! ***
ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่
ดังนั้นเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 - 25 ก.พ. 62
ท่านจะสามารถเริ่มเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครก่อนวันที่ 18 ก.พ. 62
หรือ หลังวันที่ 25 ก.พ. 62
ท่านจะเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ตามปกติ
คือ หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว อย่างน้อย 3 วัน

(Payment Date)
--------------------------------------------------------------------------
3.เลือกระดับวุฒิที่ต้องการสมัคร
(Application Level)
วุฒิที่จะสมัคร*
--------------------------------------------------------------------------
4.เลือกระดับวุฒิการศึกษาเดิม
(Education Background Level)
(ระดับวุฒิการศึกษาเดิมที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้
ตามประกาศ วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร)

วุฒิเดิม*
--------------------------------------------------------------------------
5.กดลิก ปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกหลักสูตรที่จะสมัคร
(*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดคลิกเข้าสู่ระบบ*)