ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น)
ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ รอบ 2 : TCAS 2 Portfolio ปีการศึกษา 2563
ตามข้อปฏิบัติ ข้อ1 - 5 ที่แจ้งไว้ในใบชำระเงินค่าสมัคร

1. ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ยังไม่ได้เลขที่นั่งสอบ
ถือว่าสละสิทธ์การสมัคร ทุกกรณี

2.สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว และต้องการพิมพ์ใบยืนยันการสมัคร หรือ
ดูห้องสอบ ให้กดคลิกที่นี่

3.สำหรับผู้ที่ประส่งค์จะมาสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยฯ
ในวันที่ 7 มี.ค. 63 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ให้กดคลิกที่นี่

 


 

งานรับนักศึกษาใหม่

โทร 053 921444 ต่อ 1232 ,1234