ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ทุกกลุ่ม)
รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์) หรือ คลิกที่นี่

new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 TCAS 2 ,กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ,ห้องสอบสัมภาษณ์

new2.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2.1

จำนวนรายชื่อที่ประกาศในครั้งนี้ ไม่รวมจำนวนนักศึกษารอบอื่นๆที่ประกาศผลสอบไปแล้ว ดูจำนวนนศ.รอบ 1 คลิกที่นี่

1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำจาก
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0014749]new