ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
(ผลสอบข้อเขียน)
รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์)หรือ คลิกที่นี่

new

new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (A) ,กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ,ห้องสอบสัมภาษณ์

new2.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อสำรองผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ (ฺB) เพื่อเลือกหลักสูตรที่มีผู้สมัครไม่ครบตามแผนรับที่ประกาศไว้ ,กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ,ห้องสอบสัมภาษณ์

จำนวนรายชื่อที่ประกาศในครั้งนี้ ไม่รวมจำนวนนักศึกษารอบอื่นๆที่ประกาศผลสอบไปแล้ว ดูจำนวนนศ.รอบ 1 -2 คลิกที่นี่

1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำจาก
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์