ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

รอบ 2 : TCAS 2 โคควตาและยื่นคะแนน ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
new คำอธิบาย และ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โปรดอ่าน)new


ข้อปฏิบัติ : ให้เลือกค้นหาตามวิธีการของข้อ หรือ วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก
วิธีที่ เลือกค้นหาตามคำค้น วิธีที่ เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
วิธีที่ ดูตามประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย (PDFไฟล์สแกน)
**กดคลิกเพื่อเลือกสังกัดของหลักสูตรที่ท่านสมัครเรียน**
new 3.1 สมัครเรียนที่ ตาก
new 3.2 สมัครเรียนที่ เชียงราย
new 3.3 สมัครเรียนที่ ลำปาง
new 3.4 สมัครเรียนที่ น่าน
new 3.5 สมัครเรียนที่ พิษณุโลก

               3.6 สมัครเรียนที่ เชียงใหม่ แบ่งตามคณะดังนี้
       new 3.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       new 3.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
       new 3.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       new 3.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0002250]


งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ โทร.064 9617283 ในวันและเวลาทำการปกติ