ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รอบ2 TCAS2 ปีการศึกษา 2562
 

กดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ใดก็ได้

แบบฟอร์มชำระเงิน
แบบฟอร์มชำระเงิน (.PDFไฟล์)

ประกาศ นักศึกษารอบ 1 ที่ยืนยันสิทธ์
ไม่สามารถสมัครในรอบ 2 ในครั้งนี้ได้
มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
แล้วจะไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้
กรณี วุฒิเดิม ม.3 / ปวช. / ปวส.
หากต้องการสมัครให้ไปแจ้งสละสิทธ์รอบ 1
ก่อน ชำระเงินค่าสมัคร
ที่งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา
พื้นที่ที่ท่านเป็นนักศึกษารอบ 1 จึงจะสมัครได้