โลโก้เว็บไซต์ รอบ3 : TCAS 3 admission 66 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ3 : TCAS 3 admission 66


 

รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 - 2566
กรุณาอ่านประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 ก่อนสมัคร และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เมนู 07 | เมนู 08
1.กรณีที่ท่านได้เคยลงทะเบียนเข้าระบบรับสมัครเอง ไว้ก่อนหน้านี้
| user คือ เลขประจำตัวประชาชน |
| password คือ รหัสที่ท่านตั้งไว้ตอนลงทะเบียน
หรือ ให้กด "ลืมรหัสผ่าน"
เพื่อรีเซ็ตพาสเป็น เลขประจำตัวประชาชน |

2.กรณีที่ท่านไม่เคยได้ลงทะเบียนเข้าระบบรับสมัคร
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้
| user คือ เลขประจำตัวประชาชน |
| password คือ เลขประจำตัวประชาชน |

 

 

 

 

 


    

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา