รับสมัครพนักงานฯ มทร.ล้านนา
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.ตำแหน่งที่เปิดรับและจำนวนรับ
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 8.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ามัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 12.---เมนูไม่เปิดใช้งาน---
 13.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 14.ประกาศผลการคัดเลือก
 15.---เมนูไม่เปิดใช้งาน---
 16.---เมนูไม่เปิดใช้งาน---
 17.แผนที่สนามสอบ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0012929]

เว็บไซต์รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2563

new

******************************************************

ประกาศ 1

1.1 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1/2563 กดคลิกที่นี่

1.2 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2563 กดคลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ/ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
ครั้งที่ 2/2563

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำคัญ
มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า
ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
ท่านอาจถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่า
มีแนวข้อสอบ หรือ จะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้
โดยที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังกล่าว