รับสมัครพนักงานฯ มทร.ล้านนา
รายละเอียดการรับสมัคร

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 1.พนักงานสายวิชาการ
 2.พนักงานสายสนับสนุบ
 3.พนักงานราชการ
 4.Xยกเลิกการใช้งานเมนูนี้
 5.Xยกเลิกการใช้งานเมนูนี้
 6.Xยกเลิกการใช้งานเมนูนี้
 7.กำหนดการและขั้นตอนรับสมัคร
 8.ตำแหน่งที่เปิดรับและจำนวนรับ
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ามัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 12.Upload เอกสารประกอบการสมัคร
 13.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
 15.ประกาศผลการคัดเลือก
 16.แผนที่สนามสอบ/ปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000337]

เว็บไซต์รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564

******************************************************

ประกาศด่วน

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กดคลิกที่นี่

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(ผลสอบสัมภาษณ์) กดคลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

1.เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 9 ก.ค. 64

2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร กดคลิกที่นี่

new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำคัญ
มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า
ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
ท่านอาจถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่า
มีแนวข้อสอบ หรือ จะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้
โดยที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังกล่าว

----------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แยกสอบถามได้ดังนี้
- กระบวนการ/วิธีการสมัคร (กรรมการรับสมัคร) โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234
- รายละเอียดตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.082 8497948
- รายละเอียดตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร.053 921444 ต่อ 1312
- รายละเอียดตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.089 9517976
- รายละเอียดตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.098 7470188
- รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ทุกตำแหน่ง โทร.053 921444 ต่อ 1218
*** สามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น ***