ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ผลสอบสัมภาษณ์)
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานราชการ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 1/2562

สำหรับ พนักงานสายวิชาการ , พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ
 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
กรุณากดคลิกเลือกรหัสตำแหน่ง
รหัส 100 - 199
รหัส 200 - 299
รหัส 300 - 399
รหัส 400 - 499
รหัส 500 - 599
รหัส 600 - 699
รหัส 700 - 799
รหัส 800 - 899