ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์(ประกาศผลสอบข้อเขียน)
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 1/2562

สำหรับ พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ
 

ประกาศผลสอบข้อเขียน (รูปแบบ PDF ไฟล์ )
กรุณากดคลิกเลือกกลุ่มตำแหน่ง
1.กลุ่มพนักงานสายสนับสนุน กดคลิกที่นี่
2.กลุ่มพนักงานราชการ กดคลิกที่นี่