1.ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ในใบชำระเงินค่าสมัคร

2.ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ยังไม่ได้เลขที่นั่งสอบ
ถือว่าสละสิทธ์การสมัคร ทุกกรณี ตามข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ในใบชำระเงินค่าสมัคร

3.สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว
หากต้องการพิมพใบยืนยันการสมัคร หรือ ดูห้องสอบ ให้กดคลิกที่นี่

 

 


กรรมการรับสมัคร
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ 064-9617283