รอบ 2 : TCAS 2 โควตา
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 2
 2.กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
 3.1จำนวนรับกลุ่มเรียนดี
 3.2จำนวนรับกลุ่มกีฬา-กิจกรรม
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.ข้อปฏิบัติสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 9.กรอกใบสมัครออนไลน์
 10.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 11.1สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มเรียนดี
 11.2สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มนักกีฬา
 12.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 13.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 15.Pagefacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 16.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 17.การรับนักศึกษาพิการ
 18.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 19.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 20.อัตราค่าบำรุงการศึกษา
 21.แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/61
 22.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0001613]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

new

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) กดคลิกที่นี่

2.โอกาสพิเศษสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
แต่มีความประสงค์จะเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ
ที่ มทร.ล้านนา ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก กดคลิกที่นี่

******************************************************

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

******************************************************

ขั้นตอนการสมัคร

new

******************************************************