รอบ 2 : TCAS 2 โควตา
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 2
 2.กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
 3.1จำนวนรับกลุ่มเรียนดี
 3.2จำนวนรับกลุ่มกีฬา-กิจกรรม
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.ข้อปฏิบัติสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 9.กรอกใบสมัครออนไลน์
 10.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 11.1สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มเรียนดี
 11.2สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มนักกีฬา
 12.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 13.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 15.Pagefacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 16.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 17.การรับนักศึกษาพิการ
 18.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 19.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 20.อัตราค่าบำรุงการศึกษา
 21.แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/61
 22.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0067905]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

1. เริ่มเปิดรับสมัคร 1 ม.ค. 2560

2. คุณสมบัติผู้สมัครแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กลุ่มเรียนดี
2.2 กลุ่มนักกีฬา-กิจกรรม
ดูคุณสมบัติผู้สมัคร กดคลิกที่นี่

3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบ คุณวุฒิ / คุณสมบัติ
หาก คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศฯ
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และ
ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์
จะเรียกร้องสิทธ์ใดๆภายหลังไม่ได้
โดยจะตรวจสอบ คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ในวันสอบสัมภาษณ์

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่ ด่วน!!!

1. ภานุวัฒน์ น้อนคำ

2. ธวัฒชัย รุ่นแรก

3. แสงดือน ศีรีคัมภีรภาพ

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

******************************************************

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

******************************************************

ขั้นตอนการสมัคร

new

******************************************************