โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 และ รอบ 2.1 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2566 | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 และ รอบ 2.1 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 เมษายน 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 0 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ 2 และ รอบ 2.1 2566 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรายละเอียดอื่นๆให้ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อปฎิบัติดังนี้

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา