โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-28 | งานรับนักศึกษาใหม่

 วันที่ : 2024-03-28

ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยนั้น          1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา