โลโก้เว็บไซต์ เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน) | งานรับนักศึกษาใหม่

เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 991 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL
ลงทะเบียนกรอกประวัติ เพื่อสมัครสมาชิก ระบบ ENTRANCE RMUTL หรือ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน และ กำหนดรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป
ลงทะเบียนแล้ว กรณีถึงกำหนดการรับสมัครในแต่รอบการสมัคร เข้าระบบเพื่อสมัครโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 

ลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL  

 


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา