มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาโท

สำหรับนักศึกษา เชียงใหม่ รอบรับตรง ระดับปริญญาโท ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว

ข้อ 1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online : เริ่ม 8 พ.ค. 62 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป
                              คำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาอ่านก่อนเข้าใช้งานระบบกรอกประวัติ
                              1.1 สามารถดูรหัสนักศึกษา ที่ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือ ค้นหารหัสนักศึกษา 62 กดคลิกที่นี่ เพื่อใช้เป็น Username ในการเข้าระบบ กรอกประวัติ
                              1.2 การเข้าระบบ ครั้งแรกกำหนดให้ใช้ รหัสนักศึกษา แบบมีขีด - เป็น Username และ เลขประจำตัวประชาชน เป็น Password ในการเข้าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online (การใช้งานในครั้งแรกระบบจะให้ท่านแก้ไข Password แต่หากกรณีลืม Password ให้โทร 053921444 ต่อ 2250 ได้ในวันและเวลาราชการ แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถบริการท่านได้ตลอดเวลาหรือทันทีทันใดที่ท่านต้องการ ดังนั้นขอให้ท่านจำหรือจดคัดลอก Password ใหม่ของท่านให้ดี ก่อนเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง )
                              1.3 กรณี คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยไม่อนุญาติให้ท่านแก้ไขเองในระบบได้ วิธีการแก้ไข ให้ท่านหรือตัวแทนแสดงบัตรประจำประชาชน ฉบับจริง ของนักศึกษา เพื่อขอแก้ไขได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ห้องรร.201 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว) ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
                              1.4 เมือกรอกประวัติเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ให้พิมพ์ใบประวัติ/ใบรายงานตัว เมนูสีส้ม (ใน1ชุดจะมี 4 ใบ ได้แก่ บัตรนศ.ชัวคราว ใบR1 ใบR2 และ ใบR3) เพื่อใช้ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
                              1.5 มีปัญหาหารใช้งานระบบกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ให้โทร. 053 921444 ต่อ 2250 ในวันและเวลาราชการ
                              1.6 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online : เริ่ม 8 พ.ค. 62 เวลา 11.00น. เป็นต้นไปกดคลิกที่นี่

ข้อ 2. ดาวน์โหลดใบปะหน้าชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ : กดคลิกที่นี่

ข้อ 3. พบที่ปรึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง รร.305 อาคารเรียนรวม ชั้น 3

ข้อ 4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา : วันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม

ข้อ 5. เปิดภาคการศึกษา 1/2562 : วันที่ 17 มิ.ย. 62


หมายเหตุ
1.กิจกรรมต่างๆหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม มากกว่าที่แจ้ง ณ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบ ที่นี่
2.การแต่งกายในวัน รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ กดคลิกที่นี่
3.เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบุตามใบปะหน้าชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ข้อ 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000642]ครั้ง