3.หลักสูตร/แผนรับ/ค่าเทอม
3.1 กลุ่ม A ผู้สมัครทั่วไป กดคลิกที่นี่
3.2 กลุ่ม B นักศึกษาโควตาพิเศษ กดคลิกที่นี่
3.3 กลุ่ม C นักกีฬาและกิจกรรม กดคลิกที่นี่