...
1. ขอภัยเป็นอย่างสูง!! ด้วยระยะเวลากำหนดการใช้งาน เมนูนี้ ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เข้าใช้งาน
2. แต่หากถึงกำหนดระยะเวลาการใช้งานเมนู แล้ว แต่เมนูยังไม่ขึ้น ยังปรากฎเป็นหน้าเว็บนี้
     - ให้กลับไป หน้าเว็บไซต์หลัก แล้ว ทำการ กด Refresh หน้าจอของหน้าเว็บไซต์หลัก แล้วจึงค่อยกดปุ่มเข้าเมนูนี้ใหม่


งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) มทร.ล้านนา
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ 064-9617283 ได้ในวันและเวลาทำการ