ระบบค้นหารหัสนักศึกษา และ ชื่ออีเมลล์มหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา รหัส 65
โดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ ::
1.การใช้งานรหัสนักศึกษา ต้องมี ขีด ( - ) ก่อนเลขตัวสุดท้ายทุกครั้ง
2.หากค้นหาไม่พบให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1234, 1232 ในวันและเวลาราชการ
3.เฉพาะผู้ที่ชำระค่าเทอมแล้วเท่านั้น
4.นักศึกษา รอบ 2 จะสามารถค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป
5.นักศึกษา รอบ 2.1 , 2.2 , 4.1 จะสามารถค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป
6.นักศึกษา รอบ 3 , 4.2 จะสามารถค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 65 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป
7.นักศึกษา รอบ 4.3 จะสามารถค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป