โลโก้เว็บไซต์ การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 5180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การรับนักศึกษาพิการ
1. ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และต้องแสดงตนให้มหาวิทยาลัยทราบ
2. ผู้พิการสามารถเข้าศึกษาโดยจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้พิการให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสมของประเภทความพิการและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
4. การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกครอง ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร.053 921444 ต่อ 1360 , 1361 , 1406 ก่อนการสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรก่อน

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 กดคลิกที่นี่

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา