โลโก้เว็บไซต์ ประกาศด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัยฯ  8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัยฯ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา