โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 มกราคม 2565 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House ผ่าระบบ MYTCAS รอบที่ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

จะประกาศรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา