โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 1 | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 มกราคม 2565 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

จะประกาศวันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา