2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

เว็บไซต์หลัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  คลิกที่นี่

 

 

 กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา