2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 ถิติผู้สมัครย้อนหลัง รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คลิกที่นี่

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา