6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติผู้สมัครย้อนหลัง รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คลิกที่นี่

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา