6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ 2/62

วันที่ 28 ต.ค. 62 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่

 

 2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 2/62

วันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่

 

3.ชำระเงินค่าเทอม 2/62

 วันที่ 30 - 31 ต.ค. 62 เท่านั้น

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่