6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ภาคการศึกษา 2/2561

 

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์
22 - 31 ตุลาคม 2561

สมัครเรียน / ดูข้อมูลเพิ่มเติม กดคลิกที่นี่

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา