6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์
15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561

 

1.ดูสรุปจำนวนผู้สมัคร  กดคลิกที่นี่

2.ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  กดคลิกที่นี่

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา