6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทประกาศรายชื่อ วันที่ 1 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น.

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หรือ โทร. 064 9617283
ในวันและเวลาทำการปกติ