ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/63
1. กำหนดการดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/63 เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ที่นี่
2. นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/63 ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 21 พ.ค. 63 (ตามวันและเวลาที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS3 ทุกรณี

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน *** (ครบกำหนดระยะเวลาชำระแล้ว)

งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง มทร.ล้านนา) โทร.053921444 ต่อ 1234 หรือโทร.064 9617283


new