โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร !!!
1. กำหนดการรับสมัคร วันที่ 17 - 27 เม.ย. 63
2. ขั้นตอน กำหนดการ และ กระบวนการรับสมัคร ให้เป็นไปตามวิธีการรับสมัคร TCAS 3 ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
3. มีปัญหาด้านกระบวนการสมัคร โทร.02-1265111 (ฝ่ายรับสมัคร TCAS 3 ทปอ.) ในวันและเวลาทำการ เท่านั้น
4. รอบ 3 ของ มทร.ล้านนา นี้ สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 เท่านั้น กรณีไม่มีคะแนน O-net/GAT/PAT ก็สามารถสมัครได้ แต่หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับเข้ามหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาคัดเลือกนศ.ใหม่ ตามลำดับคะแนนรวม


*** กดคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร MYTCAS ***


new