เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0002078]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับ ปริญญาตรี
รอบ 3 : TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2564

******************************************************

ประกาศ 1

new

new new

******************************************************



FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หรือ 064-9617283 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************