อัพโหลดเอกสาร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2564
new

การอัพโหลดเอกสาร

1 Portfolio
2 เอกสารแสดงผลการเรียน ได้แก่ ทรานสคิป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 ฉบับที่แสดงผลการเรียนล่าสุดตามแต่ละสถานศึกษา "ไม่ใช่ฉบับจบ"
3 แสกนเอกสารดังกล่าวเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ นามสกุล .pdf อย่างละ 1 ไฟล์
4 อัพโหลดไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ภานในวันที่ 10-17 มกราคม 2564 กดคลิกที่นี่
5 ไม่อัพโหลดเอกสารไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
6 กรุณาอ่าน Q&A ด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการอัพโหลดได้ถูกต้อง
7 Q&A ถาม-ตอบ ปัญหาการอัพโหลดที่พบบ่อย
new new
new new