ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน (เพื่อสมัครออนไลน์) : กลุ่ม B เท่านั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบ1 : Portfolio ปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร กลุ่ม B เท่านั้น

กดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ใดก็ได้

แบบฟอร์มชำระเงิน
แบบฟอร์มชำระเงิน (รูปแบบ.PDFไฟล์)