ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์ (เพื่อสมัครครผ่านระบบส่งเอกสารไปรษณีย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบ1 : Portfolio ปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร กลุ่ม B เท่านั้น

กดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ใดก็ได้

แบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์
แบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์ (รูปแบบ.PDFไฟล์)